ΣτΕ: Χάνουν τις ιδιοκτησίες τους όσοι δεν κατέθεσαν αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη

ΣτΕ: Χάνουν τις ιδιοκτησίες τους όσοι δεν κατέθεσαν αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη

Χάνουν τις ιδιοκτησίες τους όσοι δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα αντίρρηση κατά του δασικού χάρτη, σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 1345/2019, με θέμα «εκπρόθεσμη αίτηση ακυρώσεως κατ’ απόφασης μερικής κύρωσης δασικού χάρτη». Σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook της τοπογράφου πολεοδόμου μηχανικού, Γραμματής Μπακλατσή, η υπόθεση αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες στη Μαγνησία οι οποίοι δεν κατέθεσαν αντίρρηση κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη.

Πολλοί από αυτούς, όπως οι κάτοικοι Πουρίου και Ζαγοράς, αρνήθηκαν να καταθέσουν αντίρρηση, θεωρώντας ότι κανένας δεν μπορεί να τους πάρει τα χωράφια τους. Επίσης αρκετοί είναι και οι πολίτες που δεν πληροφορήθηκαν έγκαιρα την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων που έληγε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, με αποτέλεσμα να μην καταθέσουν εμπρόθεσμα την αντίρρησή τους. Μία εκτίμηση είναι ότι περίπου το 40% των ιδιοκτητών δεν έκαναν αντίρρηση και θα χάσουν τα χωράφια τους, αφού θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

Έτσι κρίνονται άκυρες και απορριπτέες οι εκπρόθεσμες ενστάσεις κατά του Δασικού Χάρτη που καταθέτουν οι πολίτες εδώ και 2 χρόνια στην Διεύθυνση Δασών και περιμένουν την εξέτασή τους.
Οι πολίτες δεν μπορούν να πιστέψουν πως καλλιεργήσιμες εκτάσεις, που έχουν συμβόλαια εδώ και 50 χρόνια, δηλώνονται στο Ε9, πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο, θα «χαθούν»!

Τι λέει η απόφαση του ΣτΕ
Όπως εξηγεί η κ. Μπακλατσή, η απόφαση του ΣτΕ, καταρρίπτει το επιχείρημα προσφυγής περί ελλιπούς και καθυστερημένης ενημέρωσης ιδιοκτητών να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση στον δασικό χάρτη, σημειώνοντας ότι η νομοθεσία «προβλέπει διατυπώσεις ευρείας δημοσιότητας για την ανάρτηση των δασικών χαρτών προτού αυτοί κυρωθούν, ώστε να ασκηθούν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου τους, οι ενδιαφερόμενοι τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν την ανάρτηση των δασικών χαρτών και, επομένως, την επικείμενη κύρωσή τους».

Η ίδια απόφαση υπογραμμίζει ότι «η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά της κύρωσης του μη αμφισβητηθέντος με αντιρρήσεις δασικού χάρτη, η κατάρτιση και ανάρτηση του οποίου είναι γνωστή στον ενδιαφερόμενο λόγω της προηγηθείσης δημοσιότητας, κινείται από τη δημοσίευση της κυρωτικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Ελλιπείς διαδικασίες
Η απόφαση του ΣτΕ διαχωρίζει και αναγνωρίζει τις περιπτώσεις για τις οποίες «δεν έχουν τηρηθεί ή υπήρξαν ελλιπείς ή μη προσήκουσες, οπότε δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί τεκμήριο πλήρους γνώσης του περιεχομένου των χαρτών και να κινηθεί η προθεσμία άσκησης αντιρρήσεων».

Πολεοδομημένες περιοχές
Επίσης σημειώνει ότι «άλλως, επίσης, έχει το ζήτημα, όταν εκτάσεις εμπίπτουσες σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή πολεοδομικές μελέτες ως δομήσιμες, οπότε ο ενδιαφερόμενος, γνωρίζοντας ότι το ακίνητό του ευρίσκεται εντός πολεοδομημένης περιοχής, ευλόγως δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του δασικού χάρτη, περιλαμβάνονται εν τούτοις στο χάρτη ως δασικές, όταν, δηλαδή, και ο νομοθέτης θεωρεί περιττή την υποβολή αντιρρήσεων».

www.ert.volos.gr