Στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 12 έργα Δ. Αλμυρού

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 12 έργα Δ. Αλμυρού

Συνολικά 12 έργα προϋπολογισμού 15.550.000 ευρώ προτείνει ο Δήμος Αλμυρού για ένταξη στο Υπο- Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Το αίτημα για χρηματοδότηση αφορά στην ουσία την υλοποίηση παρεμβάσεων για την βελτίωση υποδομών, οι οποίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές μετά το καταστροφικό πέρασμα του “Daniel” τον περσινό Σεπτέμβριο.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αλμυρού και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Δημ. Εσερίδης “εγκρίθηκε με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών, Ειδικό Πρόγραμμα με στόχους και σύστημα διαχείρισης φυσικών καταστροφών, στο οποίο προβλέπονται μεταξύ άλλων οι δικαιούχοι του Προγράμματος, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι φορείς χρηματοδότησης καθώς και η διαδικασία υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση των δικαιούχων από το Υπό- Πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ”.

Τα έργα για τα οποία ο Δήμος Αλμυρού αιτείται χρηματοδότησης είναι τα εξής:

-Αγροτική οδοποιία, 200.000 ευρώ- Αποκαταστάσεις ζημιών στο δίκτυο της αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αλμυρού.
-Αθλητικές υποδομές Δήμος, 5.000.000 ευρώ- Επαναδημιουργία αθλητικού κέντρου μετά τις καταστροφές από το πλημμυρικό φαινόμενο Daniel.
-Δημοτικά κτίρια, 300.000 ευρώ- Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών.
-Δίκτυα οδοποιίας και υποδομές, 300.000 ευρώ- Αποκαταστάσεις δικτύων και υποδομών από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Αλμυρού.
-Λοιπές υποδομές, 5.500.000 ευρώ- Αποκαταστάσεις εσωτερικής οδοποιίας κ.λπ. Κοινοχρήστων χώρων, λόγω καταστροφών από πλημμύρες.
-Λιμενικές υποδομές, 500.000ευρώ- Αποκατάσταση αλιευτικού καταφυγίου Αγίου Ιωάννη.
-Οδοποιία οικισμού Νεοχωρακίου, 250.000 ευρώ- Οδικές αποκαταστάσεις στο Νεοχωράκι.
-Σχολικά κτίρια Δήμου Αλμυρού, 500.000 ευρώ- Αποκατάσταση & αναβάθμιση σχολικών μονάδων.
-Υποδομές Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, 500.000 ευρώ- Αποκατάσταση προσβασιμότητας στο χείμαρρο Ξηριά Αλμυρού.
-Υποδομές Δημοτικής Κοινότητας Αλμυρού, 2.000.000 ευρώ- Αποκατάσταση ζημιών, επέκταση κοιμητηρίου, αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου και της παρακείμενης εισόδου της πόλης του Αλμυρού.
-Υποδομές ύδρευσης Δήμος Αλμυρού, 200.000 ευρώ- Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης Δήμου Αλμυρού.
-Υποστηρικτικές υπηρεσίες, 300.000 ευρώ- Υποστήριξη για την υλοποίηση έργων φυσικών καταστροφών.

Να αναφερθεί ότι στόχος του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν σε συνέχεια θεομηνίας. Το Πρόγραμμα δομείται για λόγους διαχείρισης σε τρία Υπο-Προγράμματα και συγκεκριμένα στο υπο- πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, στο υπο- πρόγραμμα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και στο υπο- πρόγραμμα Περιβάλλοντος.

ΓΙΩΡΟΓΣ ΞΥΝΟΣ - ΕΦΗΜ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
www.e-thessalia.gr