Στο τελικό στάδιο η μελέτη για σιδηροδρομική γραμμή Βόλου – Λάρισας με SOVEL Αλμυρού

Στο τελικό στάδιο η μελέτη για σιδηροδρομική γραμμή Βόλου – Λάρισας με SOVEL Αλμυρού

Τροποποίηση της πεδινής χάραξης για να εξυπηρετείται αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου και Αλμυρός ζητά ο ΟΣΕ – Στο δημοτικό συμβούλιο η ΜΠΕ

Τις βάσεις για τη σύνδεση της βιομηχανικής περιοχής του Αλμυρού με την υπόλοιπη Ελλάδα και στη συνέχεια με την Ευρώπη για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ένα πρώτο βήμα «εξόδου» προς τα δυτικά (Ηγουμενίτσα) βάζει η μελέτη για τη σιδηροδρομική σύνδεση Λάρισας Βόλου με το εργοστάσιο της SOVEL στον Αλμυρό. Η σιδηροδρομική γραμμή είναι αδειοδοτημένη ωστόσο βρίσκεται σε διαβούλευση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μελέτη περιβαλλοντικής επιπτώσεων για την τροποποίηση της χάραξης προκειμένου να εξυπηρετείται καλύτερα τόσο το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου, όσο και ο Αλμυρός.

Τη γνώμη του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ καλείται να εκφράσει στην αυριανή του συνεδρίαση, στις 12:30 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Βόλου.

Πρόκειται για έργο του ΟΣΕ που διέρχεται από τους δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου και Αλμυρού. Η αδειοδοτημένη χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής έχει συνολικό μήκος 34,9 χιλιομέτρων. Η αφετηρία της χάραξης είναι ο σταθμός Λατομείου επί της γραμμής Λάρισας – Βόλου και το τέλος της χάραξης είναι το εργοστάσιο SOVEL. Πρόκειται για μονή κανονική γραμμή, η οποία διέρχεται περίπου περιμετρικά του ορεινού όγκου που αναπτύσσεται μεταξύ Βελεστίνου και Αλμυρού και εντός των πεδινών εκτάσεων του Αλμυρού. Δεν διέρχεται από προστατευόμενες περιοχές, αλλά διέρχεται εντός του αρχαιολογικού χώρου «Κάτω Σπαρτιάς (Ποντίκια) Σέσκλου» καθώς και του αρχαιολογικού χώρου «Μικροθήβες Νέας Αγχιάλου, Μαγνησία» και πληθώρας δασικών περιοχών. Κατά μήκος της γραμμής για την ομαλή λειτουργία της, προβλέπονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα όπως σήραγγες, γέφυρες, οχετοί, σταθμοί ενώ για την κατασκευή της έχουν αδειοδοτηθεί οι απαραίτητοι χώροι εργοταξίων κ.τ.λ.

Με τη νέα ΜΠΕ εξετάζεται η τροποποίηση της γραμμής στο πεδινό τμήμα του Αλμυρού έτσι ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα το αεροδρόμιο Ν. Αγχιάλου και ο οικισμός του Αλμυρού. Το μήκος της τροποποίησης είναι περίπου 13,5 χιλιόμετρα και το συνολικό μήκος της γραμμής θα αυξηθεί κατά 630 μέτρα.

Σε όλο το μήκος της γραμμής αδειοδοτημένο και τροποποιημένο, έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνδέσεις με το οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής στις καλλιεργούμενες εκτάσεις και στους οικισμούς. Ακόμα, προβλέπονται οι αποκαταστάσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας που επηρεάζονται από την κατασκευή και λειτουργία του έργου ώστε να μην υποβαθμίζεται η λειτουργία τους.

Σκοπός της σιδηροδρομικής σύνδεσης είναι να καλύψει τη μεταφορά εμπορευμάτων από την βιομηχανική περιοχή του Αλμυρού προς την υπόλοιπη Ελλάδα και στη συνέχεια προς την Ευρώπη. Παράλληλα, η νέα σιδηροδρομική γραμμή θα έχει τη δυνατότητα, με τη δημιουργία σιδηροδρομικών σταθμών να αποτελέσει μέρος μιας μελλοντικής σιδηροδρομικής σύνδεσης του Βόλου μέσω Καλαμπάκας με τον σχεδιαζόμενο Δυτικό Σιδηροδρομικό άξονα, να συνδεθεί με τον κρατικό αερολιμένα της Νέας Αγχιάλου και να εξυπηρετήσει τις μετακινήσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Αλμυρού.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ
https://www.taxydromos.gr