Συνδέονται με το δίκτυο ακαθάρτων οι ιδιοκτησίες της Νέας Αγχιάλου

Συνδέονται με το δίκτυο ακαθάρτων οι ιδιοκτησίες της Νέας Αγχιάλου

Από την 17η Ιουνίου 2024 πρόκειται να ξεκινήσει η σύνδεση των ιδιοκτησιών του οικισμού

Νέας Αγχιάλου δήμου Βόλου με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης κάθε ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σύνδεσης ιδιοκτησίας με το δίκτυο ακαθάρτων περιγράφονται αναλυτικά στον ισχύοντα ‘Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Ομβρίων Περιοχής, ο οποίος είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης (www.deyamv.gr).

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, θα πρέπει να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο της ΔΕΥΑΜΒ (1ος όροφος, γραφείο 6, τηλ: 2421075112) για να πληροφορηθούν την ακριβή θέση αναμονής του δικτύου πλησίον της κάθε ιδιοκτησίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει μαζί με την αίτηση να υποβληθούν.

https://www.taxydromos.gr