Συνεδριάζει τη Δευτέρα 1/7 το Δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 1/7 το Δημοτικό συμβούλιο Αλμυρού

Με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο

Η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα, την 1η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Διάλυση της από 03.05.2018 σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Αμαλιάπολης Δ.Ε. Σούρπης Δ. Αλμυρού» λόγω υπέρβασης της οριακής προθεσμίας.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της εταιρείας CROZANA INVESTMENTS LTD σχετικά με παράταση μίσθωσης για τα ελαιοπερίβολα ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑ» στη Δημοτική Κοινότητα Αμαλιαπόλεως.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πριάγγελου Αναστασίου σχετικά με παράταση μίσθωσης για το ελαιοπερίβολο ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΥΚΑ» στις Νηές της Δημοτικής Κοινότητας Σούρπης.