Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 28/5 το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 28 Μαίου 2024 και ώρα 7.30μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού.
Αναλυτικά θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. 5η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, τρέχοντος έτους.

2. 7η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού των εσόδων – εξόδων του Δήμου Αλμυρού, τρέχοντος οικονομικού έτους

3. Έγκριση της αριθ. 19/2024 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α Αλμυρού περί ορισμού τελών σύνδεσης και χρήσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Σούρπης.

4. Έγκριση μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ»

5. Τροποποίηση της υπ’αριθ.53/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλμυρού»

6. Παραχώρηση χρήσης έκτασης 500 τ.μ. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Ευξεινούπολης, στο πλαίσιο υποβολής καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος

7. Έγκριση Σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου Γλυπτικής του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου Αλμυρού για την υλοποίηση του έργου: Ελεύθερο Τεχνητό Υποβρύχιο Αξιοθέατο στο Δήμο Αλμυρού.

8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων των Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Αλμυρού.

9. Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη σύμβασης ωρομίσθιου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με το Π.Δ. 524/1980, για το Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού.

10. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 214/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό υπευθύνου του έργου με θέμα: «Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αλμυρού, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» και της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ορισμός υπευθύνου για το έργο» WiFi4GR- Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»

11. Συμπλήρωση της αριθ. 41/2024 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής»

12. Ορισμός μελών επιτροπής για την επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου.

13. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στο Δήμο Αλμυρού κατά την περίοδο 2024 - 2025 και ορισμός αρμόδιου υπαλλήλου για την καταχώρηση της απόφασης στο Πληροφοριακό Σύστημα με ταυτοποίηση στοιχείων

14. Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2023 της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού.

15. Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2023 της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αλμυρού.

16. Παραχώρηση Σχολικής Αίθουσας Α/θμιας Εκπαίδευσης.

17. Παραχώρηση Αύλειου Χώρου Β/θμιας Εκπαίδευσης.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ιωάννη Παπακωνσταντίνου του Ταξιάρχη περί παράτασης μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων σε διάφορες θέσεις «ΠΕΡΔΙΚΑ» Δήμου Αλμυρού.

19. Διατύπωση γνώμης επί της Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 294883/9.11.2011 (ΑΔΑ:45Β80-Σ9Ω) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας-Βόλου με το εργοστάσιο SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας»