Σχολεία του Αλμυρού χτίστηκαν στο ρέμα – Τι δείχνουν οι αεροφωτογραφίες

Σχολεία του Αλμυρού χτίστηκαν στο ρέμα – Τι δείχνουν οι αεροφωτογραφίες

Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί τη μόνιμη δικαιολογία για τις μεγάλες καταστροφές, όταν η ανθρώπινη παρέμβαση παίζει  καθοριστικό ρόλο. Η κοίτη του Ξηριά σε αεροφωτογραφίες του 1954 απεικονίζεται σε άνοιγμα 250 μέτρων. Εκεί, σε ένα μεγάλο τμήμα, πέρασαν δρόμοι και χτίστηκαν σχολεία. Σήμερα το ποτάμι «επανήλθε» και έχει ανοιχτή κοίτη στα 250 μέτρα… και «έριξε» τον περιφερειακό.

www.e-thessalia.gr