Τέσσερις προσλήψεις μονίμων στον Δήμο Αλμυρού το 2023

Τέσσερις προσλήψεις μονίμων στον Δήμο Αλμυρού το 2023

Την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων μόνιμου προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων προβλέπει ο προγραμματισμός προσλήψεων του Δήμου Αλμυρού για το 2023. Σύμφωνα με κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση, οι προσλήψεις αφορούν μια θέση ΠΕ Διοικητικού, μια θέση ΠΕ Κτηνιάτρων, μία θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και μία θέση ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής.

Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. Αλμυρού προσδιόρισε τα υποχρεωτικά πρόσθετα προσόντα των άνω εγκεκριμένων θέσεων, ως εξής:

-ΠΕ Διοικητικού: Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ, γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης, ορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) και ειδικώς η Καλή γνώση (Β2 ή B2).
-ΠΕ Κτηνιάτρων: Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ, γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης, ορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) και ειδικώς η Καλή γνώση (Β2 ή B2), η απαιτούμενη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
-ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων: Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ, γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης, ορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) και ειδικώς η Καλή γνώση (Β2 ή B2).
-ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής: Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου ορίζεται υποχρεωτικά ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης για όλους τους κλάδους και ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ, γνώση της ξένης γλώσσας, όπου αυτή απαιτείται ως πρόσθετο προσόν διορισμού ή πρόσληψης, ορίζεται κατά τα αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR) και ειδικώς η Καλή γνώση (Β2 ή B2).
Να αναφερθεί ότι με την προαναφερόμενη απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σάββας Τσόγκας και Γεώργιος Σώμος.

www.e-thessalia.gr