Τα αποτελέσματα στη Μαγνησία σε 331 από τα 361 εκλογικά τμήματα

Τα αποτελέσματα στη Μαγνησία σε 331 από τα 361 εκλογικά τμήματα

Τα αποτελέσματα στη Μαγνησία σε 331 από τα 361 εκλογικά τμήματα σύμφωνα με την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: