Τα αποτελέσματα στο Δήμο Αλμυρού με ενσωματωμένα τα 43 από τα 45 εκλογικά τμήματα

Τα αποτελέσματα στο Δήμο Αλμυρού με ενσωματωμένα τα 43 από τα 45 εκλογικά τμήματα

Τα αποτελέσματα στο Δήμο Αλμυρού με ενσωματωμένα τα 43 από τα 45 εκλογικά τμήματα