Τα τελικά αποτελέσματα στο Δ. Αλμυρού - 38,14% ο Δ. Εσερίδης, 36,22% ο Β. Χατζηκυριάκος

Τα τελικά αποτελέσματα στο Δ. Αλμυρού - 38,14% ο Δ. Εσερίδης,  36,22% ο Β. Χατζηκυριάκος

Τα επίσημα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στο Δήμο Αλμυρού στο 100% των εκλογικών τμημάτων.

Στην δεύτερη Κυριακή προκρίνονται οι συνδυασμοί ¨Αλμυρός Ευθύνη και Δημιουργία του Δημ. Εσερίδη  με 4.727 ψήφους και ποσοστό 38,14%  και η "Δημοτική Πρωτοβουλία" του Βαγ. Χατζηκυριάκου με 4.489 ψήφους και ποσοστό 36,22%.
Ο συνδυασμός #ζωή_αλλάζουμε της Ζωής Ράππου-Μάμαλη πήρε την 3η θέση με 2.455 ψήφους και ποσοστό 19,81%. Στην τέταρτη θέση η Λαϊκή Συσπείρωση με υποψήφιο τον Σάββα Τσόγκα με 722 ψήφους και ποσοστό 5,83%.

Τα αποτελέσματα στα 48 από τα 48 εκλογικά τμήματα:

Εκλογικά Τμήματα  48 από 48  100%

Εγγεγραμμένοι 19.376

Ψηφίσαντες 12.921  66,69%

Άκυρα 402  3,11%

Λευκά 126  0,98%

Έγκυρα  12.393 95,91%

Συνδυασμός  - Ψήφοι  -  Ποσοστό

ΕΣΕΡΙΔΗΣ [ΑΛΜΥΡΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]  4.727   38,14%
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟ [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ] 4.489   36,22%
ΡΑΠΟΥ-ΜΑΜΑΛΗ [ΖΩΗ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ]   2.455   19,81%
ΤΣΟΓΚΑΣ [ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΜΥΡΟΥ]  722   5,83%

ΤΜΗΜΑΤΑ

1ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 127
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 95
ΡΑΠΠΟΥ 87
ΤΣΟΓΚΑΣ 15

2ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 121
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 108
ΡΑΠΠΟΥ 59
ΤΣΟΓΚΑΣ 35

3ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 154
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 95
ΡΑΠΠΟΥ 89
ΤΣΟΓΚΑΣ 30

4ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 129
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 126
ΡΑΠΠΟΥ 80
ΤΣΟΓΚΑΣ 17

5ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 131
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 116
ΡΑΠΠΟΥ 72
ΤΣΟΓΚΑΣ 26

6ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 113
ΡΑΠΠΟΥ 113
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 100
ΤΣΟΓΚΑΣ 10

7ο Αλμυρού
ΡΑΠΠΟΥ 125
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 111
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 82
ΤΣΟΓΚΑΣ 15

8ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 114
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 107
ΡΑΠΠΟΥ 87
ΤΣΟΓΚΑΣ 19

9ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 136
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 106
ΡΑΠΠΟΥ 75
ΤΣΟΓΚΑΣ 10

10ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 131
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 94
ΡΑΠΠΟΥ 88
ΤΣΟΓΚΑΣ 23

11ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 133
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 105
ΡΑΠΠΟΥ 61
ΤΣΟΓΚΑΣ 19

12ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 138
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 96
ΡΑΠΠΟΥ 82
ΤΣΟΓΚΑΣ 15

13ο Αλμυρού
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 135
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 117
ΡΑΠΠΟΥ 88
ΤΣΟΓΚΑΣ 13

14ο Αλμυρού
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 123
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 105
ΡΑΠΠΟΥ 79
ΤΣΟΓΚΑΣ 20

15o ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 73
ΡΑΠΠΟΥ 41
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 35
ΤΣΟΓΚΑΣ 5

16o ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 33
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 30
ΡΑΠΠΟΥ 5
ΤΣΟΓΚΑΣ 4

17o ΑΡΓΙΛΟΧΩΡΙ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 76
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 14
ΡΑΠΠΟΥ 4
ΤΣΟΓΚΑΣ 3

18o Ανθότοπος
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 92
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 73
ΡΑΠΠΟΥ 52
ΤΣΟΓΚΑΣ 10

19Ο ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 183
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 110
ΡΑΠΠΟΥ 54
ΤΣΟΓΚΑΣ 6

20ο ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 165
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 115
ΡΑΠΠΟΥ 62
ΤΣΟΓΚΑΣ 4

21ο ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 177
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 118
ΡΑΠΠΟΥ 58
ΤΣΟΓΚΑΣ 13

22ο ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 153
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 100
ΡΑΠΠΟΥ 48
ΤΣΟΓΚΑΣ 16

23o ΚΟΚΚΩΤΟΙ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 103
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 55
ΡΑΠΠΟΥ 53
ΤΣΟΓΚΑΣ 2

24ο ΚΡΟΚΙΟ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 62
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 60
ΡΑΠΠΟΥ 31
ΤΣΟΓΚΑΣ 7

25ο ΚΡΟΚΙΟ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 84
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 57
ΡΑΠΠΟΥ 43
ΤΣΟΓΚΑΣ 20

26o ΚΩΦΟΙ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 73
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 51
ΡΑΠΠΟΥ 22
ΤΣΟΓΚΑΣ 6

27Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 117
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 106
ΡΑΠΠΟΥ 48
ΤΣΟΓΚΑΣ 11

28ο ΠΑΛΑΤΑΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 106
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 93
ΡΑΠΠΟΥ 34
ΤΣΟΓΚΑΣ 16

29o ΦΥΛΑΚΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 60
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 58
ΡΑΠΠΟΥ 27
ΤΣΟΓΚΑΣ 5

30ο ΑΝΑΒΡΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 79
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 77
ΡΑΠΠΟΥ 48
ΤΣΟΓΚΑΣ 1

31ο ΑΝΑΒΡΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 120
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 107
ΡΑΠΠΟΥ 59
ΤΣΟΓΚΑΣ 3

32o ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΡΑΠΠΟΥ 86
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 74
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 45
ΤΣΟΓΚΑΣ 8

33ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 111
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 106
ΡΑΠΠΟΥ 43
ΤΣΟΓΚΑΣ 21

34ο ΑΧΙΛΛΕΙΟ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 96
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 96
ΡΑΠΠΟΥ 31
ΤΣΟΓΚΑΣ 32

35ο ΠΤΕΛΕΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 132
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 106
ΡΑΠΠΟΥ 37
ΤΣΟΓΚΑΣ 12

36ο ΠΤΕΛΕΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 119
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 115
ΡΑΠΠΟΥ 33
ΤΣΟΓΚΑΣ 11

37ο ΠΤΕΛΕΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 164
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 95
ΡΑΠΠΟΥ 35
ΤΣΟΓΚΑΣ 8

38ο ΓΑΥΡΙΑΝΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 97
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 42
ΡΑΠΠΟΥ 8
ΤΣΟΓΚΑΣ 2

39o ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 18
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 14
ΡΑΠΠΟΥ 10
ΤΣΟΓΚΑΣ 4

40o ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 77
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 53
ΡΑΠΠΟΥ 26
ΤΣΟΓΚΑΣ 20

41o ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ  73
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ  58
ΤΣΟΓΚΑΣ 24
ΡΑΠΠΟΥ 16

42o ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 62
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 58
ΤΣΟΓΚΑΣ  23
ΡΑΠΠΟΥ 8

43o ΒΡΥΝΑΙΝΑ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 141
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 111
ΡΑΠΠΟΥ 49
ΤΣΟΓΚΑΣ 13

44o ΔΡΥΜΩΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 77
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 73
ΡΑΠΠΟΥ 33
ΤΣΟΓΚΑΣ 12

45o ΣΟΥΡΠΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 111
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 100
ΡΑΠΠΟΥ 42
ΤΣΟΓΚΑΣ 24

46o ΣΟΥΡΠΗ
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 102
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 80
ΡΑΠΠΟΥ 35
ΤΣΟΓΚΑΣ 35

47o ΣΟΥΡΠΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 101
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 75
ΡΑΠΠΟΥ 40
ΤΣΟΓΚΑΣ 40

48o ΣΟΥΡΠΗ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 113
ΕΣΕΡΙΔΗΣ 58
ΡΑΠΠΟΥ 58
ΤΣΟΓΚΑΣ 30