Το Επιμελητήριο Μαγνησίας αναζητά άτομο για την περιοχή του Αλμυρού

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας αναζητά άτομο για την περιοχή του Αλμυρού

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα μητρώα

του στην περιοχή του Δήμου Αλμυρού, αναζητά άτομο που να έχει γνώσεις υπολογιστή (word,excel), γνώσεις αγγλικών, καθώς και απαραιτήτως μέσο μεταφοράς. Επίσης, θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και για το έργο του Open Mall στον Αλμυρό, προκειμένου και αυτό να τύχει επικαιροποίησης.
Η συνεργασία θα ολοκληρωθεί με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου με το Επιμελητήριο Μαγνησίας. Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά στον Πρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ  κ. Παν. Μπούντη έως και την 11/9/2020 (τηλ 6948824179) σε ώρες καταστημάτων.