Το 2 ο Γυμνάσιο Αλμυρού σε νέο Erasmus ΚΑ2

Το 2 ο Γυμνάσιο Αλμυρού σε νέο Erasmus ΚΑ2

Μια επιτυχημένη πορεία στην εκπόνηση και διαχείριση προγραμμάτων ΚΑ2 συνέχισε και αυτή τη χρονιά το 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού συμμετέχοντας αυτή τη φορά ως συντονιστικό σχολείο σε πρόγραμμα Erasmus ΚΑ2 με τίτλο: «Art Expressions against bullying at school”.

Το πρόγραμμα το οποίο αναμενόταν να εκκινηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020, αλλά λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών Covid 19 που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη θα ξεκινήσει στην ουσία την επόμενη σχολική χρονιά θα φέρει σε επαφή παλιούς εταίρους από προηγούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία το 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού συμμετείχε αλλά και νέους αξιοποιώντας το όραμα του σχολείου για το άνοιγμά του στην Ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια.
Οι χώρες που αποτελούν την ομάδα Erasmus είναι η Ιταλία, ηmΟλλανδία, η Πολώνια, η Λιθουανία και ο Άγιος Μαρτίνος, μια ολλανδική αποικία στην Καραϊβική.
Θέμα του προγράμματος είναι η απόκτηση ενσυναίσθησης των μαθητών σε ζητήματα σχολικού εκφοβισμού και η επιτυχής διαχείριση περιστατικών βίας μέσω της αξιοποίησης των ποικίλων μορφών τέχνης.
Καθώς το σχολείο μας έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε προγράμματα διασύνδεσης της τέχνης με ζητήματα της καθημερινότητας έχοντας αποσπάσει και ανάλογες διακρίσεις (“Art4Europe” πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της ομάδας “Teachers4Europe”) ήταν εύλογη η αναζήτηση ενός θέματος στο οποίο η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε καθημερινά προβλήματα θα επιτυγχανόταν πιο αρμονικά με τη συμβολή των ποικίλων μορφών τέχνης. Από τη στιγμή που ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας για κάθε ευρωπαϊκό σχολείο, η επαφή των μαθητών μεταξύ τους, ο διάλογος και η επικοινωνία, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση του ζητήματος με τη συμβολή της τέχνης που ευαισθητοποιεί τους νεαρούς ανθρώπους, αναπτύσσει την ανεκτικότητά τους και ενδυναμώνει τη δημοκρατική στάση ζωής θα αποτελέσουν άξονες της ενασχόλησης όλων, μαθητών και καθηγητών, στα τρία χρόνια που θα διαρκέσει το πρόγραμμα. Επιπλέον, ο διαπολιτισμικός διάλογος που θα αναπτύξουν οι μαθητές ερχόμενοι σε επαφή με νέες και διαφορετικές κουλτούρες και αξιοποιώντας την επαφή τους όχι μόνο με μαθητές της στενής ευρωπαϊκής οικογένειας αλλά και παιδιών από μια αποικία εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ευρωπαϊκή βάση θα συντελέσουν γόνιμα στην ενδυνάμωση θετικών και ορθών έξεων και συμπεριφορών ανοίγοντας περαιτέρω τους ορίζοντές τους.

Ελπίζοντας ότι σύντομα η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων σχολείων θα αποκατασταθεί, μαθητές και καθηγητές και των έξι σχολείων θα δουλέψουν αυτή τη χρονιά εξ αποστάσεως αξιοποιώντας ποικίλα συνεργατικά εργαλεία και ψηφιακά μέσα. Οι καθηγητές μάλιστα των σχολείων έχουν αποφασίσει, στο πλαίσιο της επικοινωνίας και της διαμόρφωσης των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την εκκίνηση του προγράμματος τον ερχόμενο Σεπτέμβρη με την πραγματοποίηση της πρώτης συνάντησης των συντονιστών στην Ελλάδα, να παρακολουθήσουν -εάν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν - το σεμινάριο: «Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions» με θέμα την απόκτηση συναισθηματικής νοημοσύνης που θα λάβει χώρα στο Παλέρμο την Ιούλιο του 2021.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος και θα συνδράμει στην εκκίνησή του από μια περισσότερο επιστημονική βάση βοηθώντας τους καθηγητές να εμπλουτίσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους και εμπειρίες τους και να τις μεταφέρουν στη συνέχεια με πιο βιωματικό τρόπο στους μαθητές τους.

Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Αλμυρού
Βοιβόνδας Σταύρος

H Υποδιευθυντρια
Νάνου Δέσποινα

Οι συντονίστριες του προγράμματος
Μιχαλακοπούλου Μαρία και Μπουκόρου Μαρία