2ο Γυμνάσιο Αλμυρού: Δράση με το Α3 – Το “οστομάχιον” του Αρχιμήδη

2ο Γυμνάσιο Αλμυρού: Δράση με το Α3 – Το “οστομάχιον” του Αρχιμήδη

Οι μαθητές της Α' Γυμνασίου του 2ου Γυμνασίου Αλμυρού ολοκλήρωσαν

με επιτυχία τη δράση “Το οστομάχιον του Αρχιμήδη”.
Οι υπεύθυνοι καθηγητές της δράσης, Κεντρή Βασιλική, ΠΕ03 και οι καθηγητές του Τμήματος Ένταξης του σχολείου, Αγραφιώτη Σοφία, ΠΕ02 και Στεργιανός Φίλιππος ΠΕ03 ανέλαβαν να “συστήσουν”  στους μαθητές  τον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό και εφευρέτη.
Οι μαθητές του Α3 σε συνεργασία με τους μαθητές του Τμήματος Ένταξης αφού χωρίστηκαν σε ομάδες, έκαναν έρευνα και στη συνέχεια παρουσίασαν τις εργασίες τους, που αφορούσαν στη ζωή και το έργο του Αρχιμήδη, καθώς και τις εφευρέσεις του, με έμφαση στο “οστομάχιον” το πρώτο παζλ.Τα παιδιά προχώρησαν στην κατασκευή του με τη βοήθεια των καθηγητών κι έπαιξαν με χαρά ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, που συγκέντρωνε τις γνώσεις τους.
Στόχος της παραπάνω δράσης ήταν η απόκτηση νέων γνώσεων, η επαφή με την αρχαία Ελλάδα και τον μεγάλο εφευρέτη και η καλλιέργεια και ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων.