43,97% ποσοστό στη ΝΔ στα 223 από 361 εκλογικά τμήματα της Μαγνησίας

43,97% ποσοστό στη ΝΔ στα 223 από 361 εκλογικά τμήματα της Μαγνησίας

43,97% ποσοστό στη ΝΔ στα 223 από 361 εκλογικά τμήματα της Μαγνησίας