POS: Πληρωμές με κάρτα σε ταξί, λαϊκές αγορές και πανηγύρια

POS: Πληρωμές με κάρτα σε ταξί, λαϊκές αγορές και πανηγύρια

Υποχρεωτική είναι πλέον η παροχή δυνατότητας πληρωμών με μηχανήματα POS σε 35 κλάδους επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων τα ταξί, τα περίπτερα, τα ψιλικατζίδικα, τα παντοπωλεία, οι λαϊκές αγορές και τα πανηγύρια.

Όσοι, δε, το αμέλησαν να βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να πληρώσουν βαριά πρόστιμα που φθάνουν τα 1.500 ευρώ.
Πρόστιμα από 1.000 ευρώ έως 1.500 ευρώ

Οι επαγγελματίες που δεν θα συμμορφωθούν με τη συγκεκριμένη υποχρέωση, θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα 1.500 ευρώ, ενώ στα 1.000 ευρώ ανέρχονται οι χρηματικές ποινές για τους επαγγελματίες που δεν θα δηλώσουν επαγγελματικό λογαριασμό στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, στον οποίο θα γίνεται η αποδοχή των συναλλαγών με POS ή IRIS αλλά και μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές ή συναλλαγές με μετρητά.

Για την εγκατάσταση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS, η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου.

Το πρόστιμο των 1.500 ευρώ που επιβάλλεται για μη εγκατάσταση POS, μειώνεται κατά 50%, όταν:

    Ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

    Ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών, μέσων πληρωμής με κάρτα και μέσων πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Ποιοι έχουν ακόμα περιθώριο... συμμόρφωσης

Οι εποχικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περιθώριο εγκατάστασης και διασύνδεσης POS- ταμειακών έως την έναρξη λειτουργίας τους.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες όπως για παράδειγμα οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, οι οποίοι αν και περιλαμβάνονται στη λίστα δεν πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις.

Επιπλέον, «παράθυρο» ενός μήνα ακόμα, για την επιβολή προστίμων, έχουν και όσοι επαγγελματίες έχουν κάνει έγκαιρα τις αιτήσεις για POS, έχουν προγραμματίσει ραντεβού με τεχνικό εντός του Απριλίου και αναμένουν την εγκατάσταση τους.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακό σύστημα με σύστημα λογισμικού (ERP) και πρέπει να ακολουθήσουν τον βασικό κανόνα διασύνδεσης της Α.1155/2023 για τα POS τους, υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προθεσμία ως την 31η Μαΐου 2024.

Παράλληλα με το νέο χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης παρατείνεται ως την 30η Απριλίου 2024 και η προθεσμία απόσυρσης των φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) από τις επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.
Οι 35 κλάδοι που πρέπει να δέχονται πληρωμές με κάρτα

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

    47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό
    47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα
    47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα
    47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
    47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
    47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
    47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών
    49.32 Εκμετάλλευση ταξί
    64.91 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
    65.11 Ασφάλειες ζωής
    66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών
    66.19 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
    66.21 Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών
    66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
    66.29 Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία
    66.30 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων
    68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
    70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
    73.11 Διαφημιστικά γραφεία
    73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
    73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
    77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
    77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού
    78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας
    78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
    78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
    82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
    82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
    85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
    85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
    85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες
    90.01 Τέχνες του θεάματος
    90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
    91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
    95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

https://www.cnn.gr