Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΑΘΗΝΩΝ 86, Τ.Κ. 38334 ΒΟΛΟΣ

Τηλ.: 2421085558
Fax2421091119
E-mailpar-auto@otenet